PORTFOLIO

We’ve been fortunate to work with a variety of clients. From corporate videos to party video, we tailor our concept and execution to the needs of each project, taking into account timeline, audience, budget and distribution. We go above and beyond to ensure that every clients needs are not just met, but crushed.

We will never make a video just for the sake of making a video. We believe strongly that video is the key to differentiating yourself from your competition, and the results that our existing clients see only stand to back up our beliefs.

_______________________

Měli jsme štěstí na spolupráci s celou škálou zajímavých klientů. Od korporátního spotu až po partyvideo, vždy přizpůsobujeme koncepci i realizaci dle potřeb konkrétního projektu. Pečlivě zvažujeme účel videa, cílovou skupinu, stopáž, atmosféru a distribuci. Chceme si být jistí, že klientova očekávání nejen naplníme, ale předčíme.

Nikdy neděláme jen video pro video. Pevně věříme, že audiovisuální dílo je klíč k odlišení našeho klienta od konkurence.